بلوک سقفی EPS

بلوک سقفی EPS

جنس بلوك از EPS با فرمت نسوز ميباشد و نکته اساسی در استفاده از بلوک های سقفی EPS قبل از بکارگيری آنها، توجه به کيفيت توليد آن می باشد که در کنترل فرايند توليد مطرح است، مسلما به کارگيری سيستم های ماشينی (رايانه ای) مديريت PLC به مقدار قابل توجهی خطای انسانی را کاهش داده و موجب ارتقاء کيفيت محصول خواهد شد.

محصولات شرکت پارس ماهرنگ پلاست با نام تجاری "پورسا فوم" با استفاده از خط توليد مجهز به سيستم های PLC توليد و کيفيت آن تحت نظر آزمايشگاه مجهز مورد تائيد موسسه استاندارد می باشد.

بلوک های سقفی توليدی اين شرکت(پارسا فوم) از مواد نسوز (Flame Retardant ) با تراکم 15 کيلوگرم در مترمکعب بوده، که علاوه بر درج علامت تجاری پارسا فوم دارای جدول مشخصات و تاريخ توليد می باشد.

انواع بلوک های سقفی در ابعاد زير:

بلوک های مناسب برای ساختمان های با اسکلت فلزی:

20*5/66*100

25*5/66*100

20*5/66*200

25*5/66*200 

لوک های مناسب برای ساختمان های با اسکلت بتون آرمه:

20*50*100

25*50*100

20*50*200

25*50*200

توليد بلوک های سقفی در اندازه های مورد نظر امکان پذير است.